Null avvik etter tilsynsbesøk

Året etter at vi hadde tatt i bruk Nelfo internkontroll kom det lokale eltilsynet på besøk. Dommen var null avvik, forteller daglig leder Vegar Sandvik i Leithe Elektro på Lørenskog i desemberutgaven av Elmagasinet.

– Det var ikke mye arbeid å tilpasse NIK. Med 10 ansatte har vi spesialisert oss på nyanlegg, vedlikehold og rehabilitering av elanlegg. Derfor var det ikke så stort behov for tilpasninger.

– Vi er bevisste på at internkontrollrutinene skal være en del av hverdagen. Her har vi innarbeidet en kultur som gjør det naturlig for de ansatte å tenke sånn. Dermed ligger internkontrollen alltid i bakhodet. Før montørene starter på et oppdrag går vi gjennom jobben, utfører risikoanalyse basert på Nelfo 5 sikre og tar nødvendige forholdsregler. Dette gjelder for alle oppdrag.

– Montørene gjør sine egne notater i SpeedyCraft. Disse blir ført inn i prosjektet og eventuelt NIK. Alle relevante kurs blir registrert i internkontrollsystemet. Dette gjelder også eventuelle ulykker og hendelser. Det siste har vi heldigvis ikke trengt å gjøre. Siden selskapet ble etablert for 15 år siden har vi ikke hatt ulykker eller nestenulykker.

VIKTIGE RUTINER – Det skal være naturlig for de ansatte å tenke helse, miljø og sikkerhet, sier daglig leder Vegar Sandvik i Leithe Elektro. Eksempelvis at det skal brukes isolérhansker ved feilsøking på spenningssatt anlegg.