familiehusFamiliehus AS er et selskap i FH Gruppen AS, og leverer standardiserte ferdighus. De er blant de mest fremgangsrike boligleverandørene i landet, og står for oppføringen av flere hundre boliger på Østlandet hvert år. Som underentreprenør av det elektriske, har de valgt Leithe Elektro AS.

Daglig leder i Familiehus AS, Petter Andre Heggen opplever samarbeidet som svært positivt.

– Leithe Elektro er en god underleverandør, og vi opplever samarbeidet som veldig ryddig og bra, forteller han.

Ferdighusene har en effektiv byggetid på rundt 18 uker, og det er viktig med effektive underentreprenører.

– Vi opplever de som veldig punktlige og presise, og det er viktig for oss i valget av samarbeidspartnere, forteller Heggen.

Størrelsen på oppdragene varierer, og det kan være alt fra èn enebolig, til femti som skal stå klare. Felles for dem er alle er at de er nybygg, hvor alt det elektriske må på plass

– Leithe Elektro er pliktoppfyllende, og faglig flinke. De er dessuten gode på reklamasjoner, og tar ansvar for jobben sin om noe ikke er som det skal. Da kommer de alltid og retter opp.

Familiehus AS kan trygt anbefale Leithe Elektro AS.